Med BankID på mobil treng du ikkje kodebrikke når du skal logge deg på nettbanken eller andre offentlege nettstader. Løysinga er enkel, sikker og fleksibel, og kan også brukast til å aktivere mobilbanken og til netthandel.

BankID på mobil er kobla mot SIM-kortet ditt

BankID på mobil er ikkje ein eigen app. Når du aktiverer tenesta i nettbanken, vert det lagt inn ein sikkerheitsmekanisme i SIM-kortet på telefonen din. Når du loggar på med BankID på mobil, vil nettbanken kommunisere med SIM-kortet i telefonen din. Merk at nokre telefonoperatørar tek betalt for kvar pålogging.
Dersom du skal ha nytt SIM-kort hos same eller anna telefonleverandør må du bestille tenesta på nytt. Har du rota vekk kodebrikka? Send oss ein pålogga e-post så får du ei ny i posten innan fem virkedagar.
Meld oss for ny kodebrikke!

Sikker bruk av BankID:

Ting folk lurer på