Utfasing av BankID på mobil

BankID på mobil blir fasa ut til fordel for BankID-app.
Frå 1. september vil det ikkje lenger vere mogleg å bestille BankID på mobil. Det betyr at dersom du etter denne datoen får ny telefon, bytter abonnement, eller skiftar SIM-kort, vil du miste tilgangen til BankID på mobil.
Les meir om BankID-app

BankID på mobil er kobla mot SIM-kortet ditt

BankID på mobil er ikkje ein eigen app. Når du aktiverer tenesta i nettbanken, vert det lagt inn ein sikkerheitsmekanisme i SIM-kortet på telefonen din. Når du loggar på med BankID på mobil, vil nettbanken kommunisere med SIM-kortet i telefonen din. Merk at nokre telefonoperatørar tek betalt for kvar pålogging.
Dersom du skal ha nytt SIM-kort hos same eller anna telefonleverandør må du bestille tenesta på nytt. Har du rota vekk kodebrikka? Send oss ei pålogga melding eller ta kontakt med Kundesenteret, så får du ei ny i posten innan fem virkedagar.
Meld oss for ny kodebrikke!

Sikker bruk av BankID:

Ting folk lurer på