Bedriftssenteret vårt har ope mellom 08:00 - 16:00. Kontakt oss på tlf 57 82 97 00 ​​eller kontaktskjema.

Er sparing i fond noko for di bedrift?

Fondshandel er eit godt alternativ for bedrifter med ein lengre sparehorisont. Historisk sett har det gitt betre avkastning å plassere pengane i fond enn å ha dei ståande på ein bankkonto, og dagens låge rentenivå gjer kanskje fondssparing ekstra aktuelt. Vi har dyktige investeringssrådgjevarar som hjelper deg å finne fond som passar di bedrift.
Les meir om fondshandel

Godkjenne betalingar i Poweroffice GO

6. september innførte vi den nye løysinga for rekneskapsgodkjente betalingar(RGB) for Poweroffice GO. Dette betyr at du kan godkjenne betalingar rett frå rekneskapsprogrammet utan ettergodkjenning i nettbanken. For at dette skal fungere må du ha logga på Nettbank Bedrift minst éin gong.
Les meir om RGB for Poweroffice GO

Vi tek bransjane på alvor

Næringslivet består av mange ulike og komplekse bransjar, og derfor har vi valt å spisse kompetansen og oppfølginga vår av kvar enkelt bransje. Nedanfor finn du meir informasjon om dei ulike bransjeansvarlege i banken.

Har du innspel?

Vi vil heile tida vidareutvikle sidene våre, så har du innspel til forbetringar, tar vi gjerne imot forslaga dine her.