Som kunde får du

Personleg rådgjevar - Hos oss får du ein personleg rådgjevar som du kan kontakte direkte. Kundane våre er blant dei mest fornøgde bankkundane i landet.
Årleg oppfølging - Som kunde får du tilbod om årleg gjennomgang av økonomien din saman med den personlege rådgjevaren din. Treng du råd og rettleiing innan sparing, lån eller forsikring er dette ei moglegheit til å ta opp nettopp dette.
Ein av landets beste mobilbankar - Den eigenutvikla mobilbanken vår er ein av Norges beste mobilbankar, og vi kjem stadig med forbetringar, etter innspel frå kundane våre.

Å bytte bank er enklare enn du trur

Du kan ordne det sjølv digitalt, eller vi kan hjelpe deg med det praktiske.

Meir enn berre ein bank

Ny avtale i boks - og nytt prosjekt på gang!

Sparebanken Sogn og Fjordane og friidrettsgruppa til Florø Turn og Idrettsforening forlengar sitt gode samarbeid. Friidrettsgruppa får også ei gåve til eit heilt nytt folkehelseprosjekt.

100 000 til idretten på Eid

Eid IL handballgruppa, Kjølsdalen idrettslag og Eid IL fotball får til saman 100 000 kroner i gåve frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Fornyar sponsoravtale og får gåve på 700 000

Sparebanken Sogn og Fjordane fornyar sponsoravtalen med Sogn og Fjordane Skikrins med tre nye år. I tillegg får skikrinsen gåvemidlar til skileik og til vidareutvikling av krinslaget og rekruttering blant ungdom.

Førde Tennisklubb skal utvide – får 100 000 kroner

Tennisaktiviteten i Sunnfjord aukar og aukar. No får Førde Tennisklubb 100 000 kroner til ferdigstilling av anlegget. – Veldig kjekt å sjå ein stadig aukande aktivitet i Førde Tennisklubb, seier banksjef Roy Stian Farsund.