Registrer lag eller organisasjon

Fyll ut Kunderklæringsskjemaet ( i PDF), lagre det på PC-en din og last det opp lenger nede i skjemaet under. Kundeerklæringsskjema må signerast av styrets leiar. Her finn du hjelp til utfylling.
Øvrige kontoavtalar må signerast av heile styret, dersom det ikkje er oppnemnd nokon med signaturrett i Brønnøysundregistera. Legg difor inn kontaktinformasjon til alle styremedlemer i skjemaet nedanfor, og sørg for å ha oppdaterte opplysningar i Brønnøysundsreigstera.
1
Opplysningar
2
Disponentar
3
4

Vi vil opprette ein lagskonto når de sender inn dette skjemaet. Har de behov for meir enn ein konto, så skriv ein kommentar her:

Bestill bankkort

Kontaktperson

//

Hugs å laste opp Kundeerklæringsskjemaet her.

Last opp Kundeerklæringsskjema her.
Ved oppretting av kundeforhold er vi lovpålagte å innhente informasjon som er i skjema for kundeerklæring. Denne må du laste opp i PDF-fil.