Med bustadlån hos oss får du:

  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Beste rente på lånet inntil 75 % av kjøpesummen
  • Lån mot pant i fast eigendom
Du kan også velje å ha fast rente på delar av lånet.
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan leggje inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindane!

Frå 2.05%

Priseksempel:
Nominell rente:2.05%
Effektiv rente:2.13%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 574 745 kr

Dobbelt opp med lån ein periode?

Mellomfinansiering er ei kortsiktig løysing som gjer det enklare for deg å bytte bustad. Vi finansierer kjøpet av den nye bustaden din, inkludert omkostningar, i perioden fram til du har selt bustaden du bur i no, og salssummen er frigjort. Du kan i denne perioden ha avdragsfritak på begge låna.
Ta kontakt med rådgjevaren din eller med rådgjevarane våre på kundesenteret for ein nærare prat om du har spørsmål. Alternativt kan du søke om lånebevis på det nye lånet du vil sitte igjen med, så blir du kontakta.

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.