• Gode vilkår for deg under 34 år
  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Når de er to låntakarar, er det alderen på den yngste som gjeld
  • Du kan låne inntil 85 % av verdien til bustaden.
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan legge inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 3,15%

Priseksempel:
Nominell rente3,15%
Effektiv rente:3,27%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 913 282 kr

Manglar du eigenkapital?

Med tilleggssikkerheit kan du låne inntil 100% av lånesummen.
Ein kan nytte tilleggssikkerheit i staden for eigenkapital. Med dette meiner vi at t.d foreldre kan stille sikkerheit i bustaden sin for å sikre 15 % eigenkapital. Ta ein prat med rådgjevaren din, så finn de den beste løysinga for deg.

Medlåntakar

Foreldre eller sambuar kan stille som medlåntakar når du skal få lån. Det betyr at vi rekna oss fram til kor mykje du kan få i lån, basert på dykkar samla inntekt. Ei slik ordning har fordelar, men også ulemper. Kontakt rådgjevaren din for å finne ut om dette er ei god løysing for deg.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om lån og bustad

Skadedyrdekning inkludert i reiseforsikringa

Som einaste selskap har Frende tatt inn dekning for bekjempelse av veggedyr og kakerlakkar i reiseforsikringa.

Les heile saka

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Les om kva banken vurderer når du søker lån, og korleis eit bustadkjøp føregår.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.

Les heile saka

Bloggserie: Frå BSU til bustad. Her er forsikringane du bør ha

Dersom du er 35 år i dag, er det 0,5 % sjanse for at huset ditt brenn ned. Det er derimot heile 40-45% sjanse for at du blir ufør før du fyller 67 år. Uføre- og livsforsikring er begge forsikringar ein ønskjer å aldri måtte nytte seg av, men det kan ha store konsekvensar å stå utan dersom ein skulle vere så uheldig og oppleve dette.

Les heile saka