Når byggelånet er klart, kan husbygginga starte!

  • Eit mellombels lån i byggeperioden
  • Blir utbetalt etterkvart som rekningane kjem
  • Betaler berre renter, ikkje avdrag
  • Når huset står klart - blir lånet omgjort til vanleg bustadlån
  • Kontakt rådgjevaren din for å snakke om byggelån

Bygg under oppføring

Når ein bygger bustad er det viktig å sjekke kva utbyggar har av forsikringar. Bygger du bustad eller organiserer byggeprosessen sjølv anbefaler vi at du teiknar bygg under oppføring.
Bestill husforsikring

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.

Les heile saka