Slik fungerer Fastrentelån

  • Eit fastrentelån har ei avtalt rente på lånet for eit bestemt periode. Du kan velje mellom 3 år, 5 år eller 10 år bindingstid.
  • Du kan ha fastrente på heile eller delar av bustadlånet ditt.
  • Fastrente passar for deg som ønsker å ha kontroll på kva du skal betale framover.
  • Du kan ikkje gjere endringar på lånet i avtaleperioden, som å betale inn ekstra på lånet, endre terminbeløp eller ha avdragsfritt lån.
  • Byter du bustad, kan du ta med lånet over til ny bustad.

Frå 4,25%

med 10 års binding
Priseksempel:
Nominell rente4,25%
Effektiv rente:4,40%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 3 271 394 kr

Fast eller flytande rente?

Vurderer du å binde renta på lånet ditt slik at du får ein meir forutsigbar økonomi? Kunderådgjevar Elisabeth Yvonne Sætren gir deg tips til kva du bør tenke på dersom du vurderer fastrente.
Les Elisabeth sine tips om fastrente

Ting folk lurer på