Slik fungerer Fastrentelån:

  • Eit fastrentelån har ei avtalt rente på lånet for eit bestemt periode.
  • Du kan ha fastrente på heile eller delar av bustadlånet ditt.
  • Fastrente passar for deg som ønsker å ha kontroll på kva du skal betale framover.
  • Du kan ikkje gjere endringar på lånet i avtaleperioden, som å betale inn ekstra på lånet, endre terminbeløp eller ha avdragsfritt lån.
  • Bytter du bustad, kan du ta med lånet over til ny bustad.

Frå 2.80%

med 10 års binding
Priseksempel:
Nominell rente2.80%
Effektiv rente:2.90%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 801 233 kr

Ting folk lurer på