Slik fungerer Fastrentelån:

  • Eit fastrentelån har ei avtalt rente på lånet for eit bestemt periode.
  • Du kan ha fast rente på heile eller delar av bustadlånet ditt.
  • Fast rente passar for deg som ønsker å ha kontroll på kva du skal betale framover.
  • Du kan ikkje gjere endringar på lånet i avtaleperioden, som å betale inn ekstra på lånet, endre terminbeløp eller ha avdragsfritt lån.
  • Bytter du bustad, kan du ta med lånet over til ny bustad.

Frå 2.20%

med 10 års binding
Priseksempel:
Nominell rente:2.20%
Effektiv rente:2.28%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 618 936 kr

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.