Fleksilån, også kjent som rammelån eller flexilån, gir deg friheita til å sjølv disponere lånet ditt.

Slik fungerer Fleksilån:

  • Du får ei låneramme som du kan bruke ved behov - inntil 60 % av verdien på bustaden.
  • Fleksilån gir deg lett tilgang på ekstra pengar om du skal pusse opp huset ditt eller kjøpe deg bil.
  • Du avgjer sjølv når, og kor mykje, du vil betale ned på lånet.
  • Renta blir rekna berre av den delen av lånet du brukar.

Auke fleksilånet?

Søk om nytt ønska totalbeløp, så ser rådgjevaren din på saka.

Frå 2.25%

Priseksempel:
Nominell rente2.25%
Effektiv rente:2.34%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 634 778 kr

Ting folk lurer på