Fleksilån, også kjent som rammelån eller flexilån, gir deg friheita til å sjølv disponere lånet ditt.

Slik fungerer Fleksilån:

  • Du får ei låneramme som du kan bruke ved behov - inntil 60 % av verdien på bustaden.
  • Fleksilån gir deg lett tilgang på ekstra pengar om du skal pusse opp huset ditt eller kjøpe deg bil.
  • Du avgjer sjølv når, og kor mykje, du vil betale ned på lånet.
  • Renta blir rekna berre av den delen av lånet du brukar.

Auke fleksilånet?

Søk om nytt ønska totalbeløp, så ser rådgjevaren din på saka.

Frå 2.25%

Priseksempel:
Nominell rente:2.25%
Effektiv rente:2.35%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 639 778 kr

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.