Fleksilån, også kjent som rammelån, gir deg friheita til å sjølv disponere lånet ditt. Dersom du ønsker fleksilån, send inn søknad om bustadlån og kommenter i søknaden at du ønsker fleksilån.

Slik fungerer Fleksilån:

  • Du får ei låneramme som du kan bruke ved behov - inntil 60 % av verdien på bustaden.
  • Fleksilån gir deg lett tilgang på ekstra pengar om du skal pusse opp huset ditt eller kjøpe deg bil.
  • Du avgjer sjølv når, og kor mykje, du vil betale ned på lånet.
  • Renta blir rekna berre av den delen av lånet du brukar.

Auke fleksilånet?

Søk om nytt ønska totalbeløp, så ser rådgjevaren din på saka.

Frå 3,50%

Priseksempel:
Nominell rente3,50%
Effektiv rente:3,64%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 3 027 728 kr

Ting folk lurer på