Lån til din aller første heim

  • Bankens beste rente for deg som er under 34 år
  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Lån på inntil 85% av verdien på bustaden
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan legge inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 1.69%

Priseksempel:
Nominell rente:1.69%
Effektiv rente:1.77%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 470 544 kr

Manglar du eigenkapital?

Med tilleggssikkerheit kan du låne inn til 100%. Med tilleggsikkerheit meiner vi at i staden for eigenkapital kan t.d. foreldre stille sikkerheit i bustaden sin for å sikre 15%. Ta ein prat saman med rådgjevaren din i banken så finn de ein løysing for fungerer best for deg!

Medlåntakar

Ein moglegheit for å få lån er å ha ein av foreldra som medlåntakar på bustadlånet. På denne måten vil deira inntekt telle med når ein skal rekne seg fram til kva ein kan få i lån. Det er både fordelar og ulemper med ei slik ordning, så snakk med rådgjevaren din for å høyre kva moglegheiter som er for deg.

Skal du kjøpe bustad for første gong?

Kva treng du av eigenkapital, kor mykje kan du låne og kva rekkefølge skjer alt i? Her finn du råda du treng før du skal kjøpe din første bustad.

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.

Lær meir om bustad, kjøp og lån!

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.

Bloggserie: Frå BSU til bustad. Her er forsikringane du bør ha

Dersom du er 35 år i dag, er det 0,5 % sjanse for at huset ditt brenn ned. Det er derimot heile 40-45% sjanse for at du blir ufør før du fyller 67 år. Uføre- og livsforsikring er begge forsikringar ein ønskjer å aldri måtte nytte seg av, men det kan ha store konsekvensar å stå utan dersom ein skulle vere så uheldig og oppleve dette.