Lån til din aller første heim

  • Bankens beste rente for deg som er under 34 år
  • Ein fast rådgjevar som er tilgjengeleg for deg
  • Lån på inntil 85% av verdien på bustaden
Lurer du på kor mykje du kan låne, men er usikker på kva du skal kjøpe? Med eit lånebevis kan du gå på visningar trygt vitande om kor mykje du kan legge inn bod på. Lånebeviset er ikkje bindande!

Frå 2,84%

Priseksempel:
Nominell rente2,84%
Effektiv rente:2,95%
Lån 2 000 000 over 25 år:Totale kostnader: 2 816 584 kr

Manglar du eigenkapital?

Med tilleggssikkerheit kan du låne inntil 100% av lånesummen.
Ein kan nytte tilleggssikkerheit i staden for eigenkapital. Med dette meiner vi at t.d foreldre kan stille sikkerheit i bustaden sin for å sikre 15 % eigenkapital. Ta ein prat med rådgjevaren din, så finn de den beste løysinga for deg.

Medlåntakar

Foreldre eller sambuar kan stille som medlåntakar når du skal få lån. Det betyr at vi rekna oss fram til kor mykje du kan få i lån, basert på dykkar samla inntekt. Ei slik ordning har fordelar, men også ulemper. Kontakt rådgjevaren din for å finne ut om dette er ei god løysing for deg.

Skal du kjøpe bustad for første gong?

Usikker på kva ende du skal starte i når du skal kjøpe din første bustad? Les våre beste råd her.
Tips og råd

Ting folk lurer på

Lær meir om bustad, kjøp og lån!

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.

Les heile saka

Bloggserie: Frå BSU til bustad. Her er forsikringane du bør ha

Dersom du er 35 år i dag, er det 0,5 % sjanse for at huset ditt brenn ned. Det er derimot heile 40-45% sjanse for at du blir ufør før du fyller 67 år. Uføre- og livsforsikring er begge forsikringar ein ønskjer å aldri måtte nytte seg av, men det kan ha store konsekvensar å stå utan dersom ein skulle vere så uheldig og oppleve dette.

Les heile saka