På jakt etter bustad? Få rask tilbakemelding på kor mykje du kan låne! Alt du treng å gjere er å sende inn ein søknad, så hentar vi inn informasjonen vi treng direkte frå Skatteetaten.

Kva gjer eg med lånebeviset?

Lånebeviset er kun for din eigen del. Ikkje fortel ein eigedomsmeklar kva di maksimale grense er. Du fyller inn kontaktopplysningar på rådgjevaren din på bodskjema. Eigedomsmeklaren må då sjekke med oss om du har finansiering på kvart bod du kjem med. Lukke til!

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.