Drøymer du om eigen bustad? BSU sparing er den beste spareforma for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27.500 kr årleg og få 5.500 kr i skattefrådrag.

Gode grunnar til å velje BSU

  • Du kan spare til og med ut året du fyller 33 år.
  • Frå 2021 kan du spare inntil 27 500 kr.
  • Du får 20 % skattefrådrag på det du set inn - inntil 5 500 kroner på det du sparar i 2021.
  • Du kan spare inntil 300 000 kroner direkte til bustadføremål på BSU.
  • Du får den beste sparerenta vår, og den gode renta beheld du til fylte 35 år.
  • Du kan bruke pengane til å kjøpe bustad eller til å betale ned bustadlånet ditt. Nytt i år er at du kan bruke pengane til oppgradering og vedlikehald av din bustad.
  • Det er enkelt å opprette BSU sjølv, og du får full kontroll over kva du har spart i både mobil- og nettbank.
Opprett spareavtale til BSU

Verdt å vite om BSU

Nytt i 2021 - det er kun du som ikkje eig eigen bustad som får skattefrådrag. Du som eig eigen bustad kan du framleis spare i BSU og få den gode renta, men du får ikkje skattefrådraget.
Ikkje spar når du ikkje har inntekt! - For å få skattefordelane må du ha skattbar inntekt, og du kan ikkje få meir i frådrag enn du skattar.
Bruk av BSU konto - Når du først brukar BSU kontoen kan du ikkje fortsette å spare.
Opprett BSU i dag - BSU-kontoen må vere oppretta før du kjøper bustad.

BSU i anna bank?

Vi hjelper deg gjerne med å flytte den over til oss, og er alltid open for eit prat. Ring oss på telefon 57 82 97 00 for å kome i gang.

Ting folk lurer på