Tenk å sleppe hagearbeid og snømåking, kanskje ønsker du ein meir lettstelt og moderne heim! Det er mykje å tenke på når du skal kjøpe og selje bustad. La oss bidra til å gjere deg trygg på at du tek dei rette vala.

På tide med noko mindre?

Sit du med ein einebustad som er blitt litt for stor, og er lei av alt vedlikehaldet som krevst?
Kunderådgjevar Ingunn Slettehaug fortel deg kor du bør begynne dersom du vurderer å skaffe deg ei mindre og meir lettstelt leilegheit.
Les tipsa frå Ingunn

Sjå eigedomane som er til sals i dag!

Ta ein tur innom Eigedomsmekling Sogn og Fjordane dersom du skal selje eller kjøpe bustad.
Gå til eigedomsmekling.no

Bustadkjøp steg for steg

1
Møte med kunderådgjevaren din
2
Søk om lånebevis eller lån
3
Bli med på visning
4
Bli med på bodrunde
5
Signer kjøpekontrakt
6
Ta over ny bustad

meirennbank.no om bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Les om kva banken vurderer når du søker lån, og korleis eit bustadkjøp føregår.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – møte med kunderådgjevar

Her kjem nokre tips som kan vere lure å tenke over i forkant av eit lånemøte.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad – Dette må du sjå etter på visning

På visning er det mange ting ein bør undersøke og ein har gjerne avgrensa med tid. Samstundes er det snakk om ei stor investering, som kanskje skal vare resten av livet. Derfor er det lurt å førebu seg godt.

Les heile saka

Bloggserie: Slik kjøper du bustad. Slik førebur du deg på bodrunden

Etter du har vore på vising og funne deg ein bustad som passar for deg, er det tid for bodrunden. No skal det avgjerast, og dette er kanskje den mest spennande delen av bustadjakta.

Les heile saka