Har du fått eit pent overskot etter å selje bustaden din, eller har du fått romslegare økonomi etter at borna har flytta ut? Sparer du til noko innan dei neste fem åra, anbefaler vi deg å ha sparepengane på ein bankkonto eller i rentefond. For meir langsiktig sparing, kan aksjefond vere smart.

Sparekalkulator

Kor mykje vil du spare i månaden?
kr
Startbeløp
kr
Spareperiode
år
Årlig avkastning
%
Risiko

Forventa resultat om 10 år:

Investert beløp

183 500

Banksparing

199 678

Fondssparing

232 261

meirennbank.no om sparing

Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider

Lisbeth Aasen Andersen er kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, og ho gir deg gode tips til kva du no bør gjere med fondssparinga di.

Les heile saka

Smart og enkel sparing med heilt ny funksjon

Har du lyst på ny sykkel? Eller kanskje du allereie no vil begynne sparinga til ferie neste år? Vi har utvikla ein heilt ny funksjon i mobilbanken som gjer dette enkelt.

Les heile saka