Beskytt stort og smått du eig mot tjuveri og skade - både heime og ute i verda. Dette er forsikringa alle må ha! I Frende kan du kjøpe standard innbuforsikring eller forsikring med uhellsdekning. Finn den som passer best for deg.
Kva er innbu? Innbu er alt du har i bustaden din som du kan ta med deg når du flyttar. For eksempel møblar, TV, klede og sykkel.

Hjelp ved nettmisbruk

Har nokon stole dei private bilda dine? Er familievideoane lekka på nettet? Blir barna dine mobba på sosiale medium? Frende hjelper deg å ta tilbake kontrollen.
Det er ein stor og tidkrevjande jobb å skulle ta opp kampen mot nettmisbruk sjølv. Derfor er vi her for deg. Vi sporar opp og fjernar materialet frå nettet og du får ein personleg saksbehandlar. Dekninga er inkludert i innbuforsikringa vår for hus – heilt utan ekstra kostnad.

Du er sikra ved ID-tjuveri

150 000 nordmenn har fått identiteten sin stolen dei siste to åra. ID-tjuveri er ubehageleg og ikkje minst tidkrevjande å rydde opp i. Med innbuforsikring i Frende tar vi jobben for deg – utan ekstra kostnad.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om forsikring

Tips for å unngå ID-tjuveri

ID-tjuvane har sine triks for å lure deg, men med nokre enkle rutiner kan du gjere jobben langt vanskelagre for dei.

Les heile saka

Derfor bør du ha ei eiga bunadsforsikring

Nordmenn bruker gjerne 40 000 kroner på ein bunad, men unngår å forsikre den.

Les heile saka