Sparer du til noko innan dei neste fem åra, anbefaler vi deg å ha sparepengane på ein bankkonto eller i rentefond. Om du ser meir langsiktig på sparinga di og ikkje har planar om å røre pengane før om tidlegast fem år, kan det vere smart å plassere pengane i aksjefond.

Sparekalkulator

Kor mykje vil du spare i månaden?
kr
Startbeløp
kr
Spareperiode
år
Årlig avkastning
%
Risiko

Forventa resultat om 10 år:

Investert beløp

183 500

Banksparing

199 678

Fondssparing

245 292

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om fondssparing

Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider

Lisbeth Aasen Andersen er kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, og ho gir deg gode tips til kva du no bør gjere med fondssparinga di.

Les heile saka

Slik sparer du til barnet

Det finst fleire alternativ for sparing på vegne av barn. Sparekonto start, Bustadsparekonto og Sparing i fond og aksjer er aktuelle spareformer som fint kan kombinerast når du ønskjer å spare på vegne av barnet.

Les heile saka