Sparer du til noko innan dei neste fem åra, anbefaler vi deg å ha sparepengane på ein bankkonto eller i rentefond. Om du ser meir langsiktig på sparinga di og ikkje har planar om å røre pengane før om tidlegast fem år, kan det vere smart å plassere pengane i aksjefond.

Sparekalkulator

Kor mykje vil du spare i månaden?
kr
Startbeløp
kr
Spareperiode
år
Årlig avkastning
%
Risiko

Forventa resultat om 10 år:

Investert beløp

183 500

Banksparing

199 678

Fondssparing

232 261

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Prat gjerne med oss om fond

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type fond som passar for deg? Kontakt oss for ein prat så finn vi ei løysing som passar for deg!

Gunnar Heggheim

Førde, Fagspesialist, Leiingleiar investeringssenter916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Florø, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Odd Helge Aase

Dale, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Stryn, Fagspesialistinvesteringsrådgjevar971 12 450ulf-magne.eikaas@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Florø, Fagspesialistkonsulent investeringssenteret458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no

Ting folk lurer på

meirennbank.no om fondssparing

Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider

Les heile saka
Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider12. mars 2020
Tid for økonomisk opprydding19. mars 2020
Slik sparer du både pengar og miljøet11. mars 2020