Vi tilbyr aksjesparekonto i to variantar: Ein for aksjar og ein for fond. Du kan ta ut det investerte beløpet ditt skattefritt, og må først betale skatt når du tar ut gevinst og utbytte.

Fordelar med aksjesparekonto

  • Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selje aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinsten der og då (utsett skatt).
  • Du kan når som helst ta ut innbetalt beløp utan å skatte. Først når du tar ut gevinstar frå aksjesparekontoen, blir du skattlagd.
  • Du kan handle i børsnoterte aksjar, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandla fond.
Sjå meir på Aksje Norge

Kven passar aksjesparekonto for?

Kontoen er ikkje berre for avanserte aksjehandlarar, men passar også for deg som har aksjar, aksjefond eller eigenkapitalbevis, eller har planar om å starte langsiktig sparing.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om aksjesparing

6 grunnar til at du bør ha ein Aksjesparekonto

Les heile saka
6 grunnar til at du bør ha ein Aksjesparekonto9. november 2018
Pensjonseksperten sine spareråd19. desember 2018