Skal du spare til pensjon eller til bustadkjøp, med ein sparehorisont på fem år eller meir, anbefaler vi deg å plassere pengane dine i fond. Vår samarbeidspartner og leverandør av fond er Norne Securities.

Kvifor spare i fond?

Historisk sett har det gitt betre avkastning å plassere pengane i fond, enn å ha dei ståande på ein bankkonto. Du vel sjølv kva type fond du vil investere i, og om du vil ha høg eller låg risiko. Å investere i eit fond, vil seie å investere i fleire selskap samtidig. Dette er selskap som fondsforvaltarane våre vel ut og har trua på.

Prat gjerne med oss om sparing

Kontakt oss for ein prat om fondssparing viss du har du spørsmål. Du kan enkelt opprette spareavtalar sjølv, men ønsker du hjelp med å velje fond eller sparebeløp, så er vi her for deg.
Har du allereie spareavtale, men vil endre på beløp eller trekkdato, kan du enkelt gjere dette i fondsportalen eller i nettbanken vår.
Avtal møte

Fond i gåve til mindreårige

Ønsker du å gi fond i gåve til eit barn, opprettar du fondet i ditt namn, og merkar det med namnet på barnet eller verje til barnet. Du kan overføre fondet som gåve når barnet er 18 år.
Du kan sette inn eit eingongsbeløp, eller opprette ein fast månadleg spareavtale. Minste eingongsbeløp er 250 kroner.
Investeringsrådgjevarane våre har plukka ut 3 fondstypar som dei anbefalar. Det er Skagen Global, Holberg Global og Norne Aksje. Men du står heilt fritt til å plukke ut andre fond, om du vil.
Start spareavtale i nettbanken

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Prat gjerne med oss om fond

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type fond som passar for deg? Kontakt oss for ein prat så finn vi ei løysing som passar for deg!

Gunnar Heggheim

Førde, Fagspesialist, LeiingLeiar Investeringssenter916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Florø, FagspesialistInvesteringsrådgjevar477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Odd Helge Aase

Dale, FagspesialistInvesteringsrådgjevar462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Stryn, FagspesialistInvesteringsrådgjevar971 12 450ulf-magne.eikaas@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Florø, FagspesialistKonsulent Investeringssenteret458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no

Ting folk lurer på

meirennbank.no om fondssparing

Dette bør du gjere med fondssparinga di i urolige tider

Lisbeth Aasen Andersen er kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, og ho gir deg gode tips til kva du no bør gjere med fondssparinga di.

Les heile saka

Slik sparer du til barnet

Det finst fleire alternativ for sparing på vegne av barn. Sparekonto start, Bustadsparekonto og Sparing i fond og aksjer er aktuelle spareformer som fint kan kombinerast når du ønskjer å spare på vegne av barnet.

Les heile saka