Ønsker du å investere i fond med tydelege miljøprofilar og som gir god avkasting over tid, er våre grøne fond noko for deg.

Kvifor velje miljøvenlege fond?

Desse fonda investerer i selskap som forsøker å finne smarte, miljøvenlege løysingar på verdas utfordringar innan:
  • Handtering av avfall
  • Alternativ energi
  • Berekraftig jord-, skogbruk og matvareproduksjon
  • Vatn

Investorvern og kundeavtaler

Det er strenge MIFID-krav til handtering av fond og aksjar.

Ting folk lurer på