Mange vaksne sit i ein romsleg einebustad med mykje ledig plass. Kanskje tida er inne for å gjere det enklare for deg sjølv, og satse friskt på ein ny fase i livet.