Få hjelp til å gjere bustaden din energieffektiv. Vi tilbyr gunstigare villkår med Klimalån. Lånet gjeld for utgifter du kan dokumentere er brukt til energisparande tiltak.

Kva er godkjente klimatiltak?

Vi vil gjerne premiere deg som tenker på klimatiltak i bustaden din. Du kan få låne inntil 500 000 kroner for desse klimatiltaka:
  • Varmepumpe
  • Solcelleanlegg
  • Skifte glas
  • Etterisolere
  • Vassboren varme

Frå 2,00%

Priseksempel:
Nom. rente år 12,00%
Nom. rente år 22,54%
Effektiv rente:2,70%
Lån 500 000 over 10 år:Totale kostnader: 567 539 kr

Vilkår for Klimalån

  • 2,00 % rente første året
  • Deretter blir renta endra til tilsvarande rente som grønt bustadlån
  • Lån til primærbustad
  • Du må ha eksisterande lån hos oss, eller flytte lånet for å kvalifisere til klimalån

Ting folk lurer på