Bustadkjøp er ein spennande og viktig prosess, men kva skal du starte med? Har du eigentleg dei midlane du treng for å kjøpe bustad? Det er mykje å tenke på når du skal kjøpe din første bustad og når du skal byte bustad. La oss bidra til å gjere deg trygg på at du tek dei rette vala.

Korleis oppnå 15% eigenkapital?

På bustadjakt? Sjå eigedomane som er til sals i dag!

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har ei mengd bustader tilgjengelege for alle prisnivå til ei kvar tid. Ta ein kikk innom og sjå om du finn din nye heim. Du finn også kontaktinformasjon dersom du har planar om å selge bustaden din.

Låne til ny bustad?

Snakk med ein av rådgjevarane våre som gjerne vil hjelpe deg, eller søk lån på nett.
Visste du at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar ifølgje EPSI-undersøkinga i 2019?

Bli ein av dei du og!

meirennbank.no om bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Dette må du sjå etter på visning

På visning er det mange ting ein bør undersøke og ein har gjerne avgrensa med tid. Samstundes er det snakk om ei stor investering, som kanskje skal vare resten av livet. Derfor er det lurt å førebu seg godt.

Bloggserie: Frå BSU til bustad. Slik førebur du deg på bodrunden

Etter du har vore på vising og funne deg ein bustad som passar for deg, er det tid for bodrunden. No skal det avgjerast, og dette er kanskje den mest spennande delen av bustadjakta.