Obligasjonslåna våre

Her får du ei oversikt over banken sine obligasjonslån med linkar til Låneavtale og Lånebeskrivelse for dei einskilde låna og med link til Verdipapirdokument og Registreringsdokument for børsnoterte fondsobligasjonslån.
ISIN NRTickerAvtaleBeskrivelseLøpetid
0734858SFSB58PROAvtaleBeskrivelse28.04.15-28.04.25
0840230SFSB64PROAvtaleBeskrivelse05.09.17-05.09.22
0826431SFSB67PROAvtaleBeskrivelse20.06.18-20.06.28
0834443SFSB69PROAvtale 11.10.18-16.04.29
0835309SFSB70PROAvtaleBeskrivelse30.10.18-30.10.23
0010852007SFSB72PROAvtaleBeskrivelse20.05.19-20.05.30
0010861362SFSB73PROAvtaleBeskrivelse27.08.19-27.02.23
0010861883SFSB74PROAvtaleBeskrivelse05.09.19-20.10.22
Viser 1-8

Lånebeskrivelse og låneavtale til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS sine lån:

ISIN NRTickerAvtaleBeskrivelseLøpetid
0743586SSFBK11PROAvtaleBeskrivelse24.08.15-16.06.2021
0770019SSFBK12PROAvtaleBeskrivelse15.08.16-15.06.2022
0782543SSFBK13PROAvtaleBeskrivelse19.01.17-15.06.2023
0819170SSFBK14PROAvtaleBeskrivelse13.03.18-15.04.2024
0830524SSFBK15PROAvtale 31.08.18-31.08.2033
0843311SSFBK16PROAvtaleBeskrivelse20.02.19-23.04.2025
0863772SSFBK17PROAvtale 20.09.19-20.09.2024
0871643SSFBK18PROAvtaleBeskrivelse23.12.19-19.06.2031
Viser 1-8