Vi har ledig stilling som kunderådgjevar privatmarknad i Sogndal.
Søknadsfrist 05.12.2021
Vi søkjer ein dyktig kunderådgjevar som kjenner og har relasjonar i marknaden. Vi er interessert i deg som ønskjer å vere med på å gje gode kundeopplevingar og å bidra til vår vekst i Sogndal.

Arbeidsoppgåver

 • Finansiell rådgjeving og kundeservice
 • Oppfølging og aktivitetar mot privatkundar
 • Kundepleie, samt utvikle eiga kundeportefølje
 • Aktivt sal og marknadsføring av banken sine produkt og tenester

Personlege eigenskapar

 • Har høgare utdanning og interesse for økonomi
 • Er engasjert, omgjengeleg og serviceinnstilt
 • Kan skape tillit og gode relasjonar
 • Kan arbeide både sjølvstendig og i team
 • Er Autorisert Finansiell Rådgjevar, eller ønskjer å bli det
 • Har solid vurderingsevne og er trygg i relasjon med kunde
 • Evne til å kommunisere tydeleg, og forstå behov i organisasjonen og hos kundane

Vi tilbyr

 • Ei spennande og utfordrande stilling med god moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit veldig godt arbeidsmiljø med gode kollegaer som vil ta godt imot deg
Nærare informasjon om stillinga får du ved å kontakte regionbanksjef Laila Ruud, tlf. 48167160.
Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 63 milliardar kroner og nær 270 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.