Anders Myrhol

kunderådgjevar privat

Anders er frå Sandane og har jobba hos oss sidan 2015. Han har ein bachelorgrad i marknadskommunikasjon, og har tidlegare også jobba med forsikring.

Anders synast jobben som kunderådgjevar er spennande fordi han får møte kundar i ulike fasar og situasjonar i livet. Det å finne gode løysingar som er tilpassa og skreddarsydd kvar enkelt kunde er det viktigaste for Anders.