Andreas Campbell Pedersen

meklar kapitalmarknad

Andreas er frå Brumunddal og bur no i Førde. Han har master i samfunnsøkonomi frå NTNU i Trondheim. Han starta hos oss i 2017, først som trainee og deretter som meklar på kapitalmarknad.
Andreas synast det er spennande å følgje den økonomiske utviklinga i Norge og i verda. Som rådgjevar ønskjer han å bidra til gode diskusjonar rundt økonomien og finansmarknaden som fører til gode beslutningar for kundane.