Anette Birkeland

kunderådgjevar privat

Anette er frå Førde og har arbeida på kontoret vårt i Førde sidan 2013. Anette har i dag fått over 20års bankerfaring.
Som kunderådgjevar i bank, er ingen dag lik. Anette synast det er motiverande å finne løysingar som er skreddarsydd og tilpassa kvar enkelt kunde, uansett om dei treng bistand innan finansiering, sparing eller forsikring.