Anne-Britt Henden

kunderådgjevar privat

Anne-Britt er frå Sandane og har jobba i Sparebanken Sogn og Fjordane sidan 1980, med unntak av 4 år i Sparebanken Vest på midten av 1980-tallet.
Anne-Britt likar å ha kundekontakt. Ho synast noko av det kjekkaste med jobben er å kunne følge kundane gjennom heile livet. Anne-Britt har opparbeidd seg mykje kunnskap gjennom mange år som rådgjevar og beskriv seg sjølv som jordnær, roleg og trygg. Dette er ferdigheiter ho trur er med på å bidra til ein god dialog med kundane.