Arild Ove Lødøen

kunderådgjevar privat

Arild Ove er frå Hornindal og har jobba hos oss sidan 1980. Han begynte som 19-åring, og er i dag ein av våre autoriserte kunderådgjevarar med lengst og breiast erfaring. 
Det å innfri kundane sine forventningar er for Arild Ove er både spennande og givande, men også utfordrande. Han jobbar kvar dag for gi god informasjon og finne tilpassa løysingar til kundane sine.