Dagfrid Vallestad Brevik

kunderådgjevar privat

Dagfrid er frå Viksdalen, og bur no i Førde. Ho har jobba hos oss sidan 2014, og har til saman 13 års erfaring frå bank. Ho har ein bachelorgrad i reiselivsleiing, og er i dag autorisert kunderådgjevar innan bank og forsikring.
Dagfrid brenn for økonomiopplæring for ungdom og vaksne. Ho likar å finne gode løysingar som er tilpassa kvar enkelt kunde sitt behov, både når det gjeld sparing, lån og forsikring. Ho synast det er kjekt å følgje kundane sine, frå dei oppretter BSU-sparing, kjøper bustad, etablerer seg med familie og etter kvart startar med pensjonssparing.