Gøril Solvåg

kunderådgjevar privat

Gøril har erfaring frå banksektoren sidan 2012. I 2020 starta ho å jobbe som kunderådgjevar hjå oss i Sparebanken Sogn og Fjordane avdeling Førde.
Det Gøril synast er kjekt med å vere rådgjevar, er at ho får møte kundar i ulike situasjonar og fasar i livet. Gøril ynskjer å hjelpe kundane best mogleg ved å finne gode løysingar for kvar enkelt.