Gunnar Heggheim

leiar investeringssenter

Gunnar er frå Myrmel i gamle Gaular Kommune. Han har utdanning innan økonomi og administrasjon og har jobba innan finansbransjen sidan 1984. Han begynte hos oss i 2001 og er no leiar for investeringssenteret. I heile sitt yrkesaktive liv innan finans har Gunnar jobba med langsiktig sparing for både bedrifts- og privatkundar.
Som investeringsrådgjevar er Gunnar opptatt av å finne gode løysingar som er tilpassa den enkelte sin risikovilje og tidshorisont. Han trivst godt når han kan følge kundane over tid, lage spareplanar og hjelpe kundane å nå sine sparemål.