Heidi Berge Hauge

kunderådgjevar privat

Heidi jobbar på kontoret vårt i Førde og har jobba hjå Sparebanken Sogn og Fjordane sidan 2006. Ho har over 20 års bankerfaring.
Som rådgjevar opplev ein at kundane ynskjer hjelp innan lån, sparing og forsikring. Heidi held tett dialog med kundane sine, slik at ho kan tilby dei ei skreddarsydd løysing. Ingen kunde er lik, det er difor viktig å sjå kva behov dei forskjellige kundane har.