Ingebjørg Åsnes

kunderådgjevar privat

Ingebjørg er frå Straumsnes og begynte i Fjaler Sparebank i 1988 som seinare fusjonerte med Sparebanken Sogn og Fjordane. I dag jobbar ho som autorisert kunderådgjevar ved kontoret vårt i Dale.

Ingebjørg synast jobben som kunderådgjevar er spennande fordi ho får møte kundar i ulike fasar og situasjonar i livet. Det å finne gode løysingar som er tilpassa og skreddarsydd kvar enkelt kunde er det viktigaste for Ingebjørg.