Inger Merethe Høydal

kunderådgjevar privat

Inger Merethe er frå Florø og har ein bachelor i økonomi og administrasjon frå BI. I tillegg har ho fullført studiet Endringsledelse på masternivå ved BI. Ho er autorisert finansiell rådgjevar ved Florøkontoret vårt.
For Inger Merethe er ingen arbeidsdag lik. Det kjekkaste er dialogen med kundane, det å følgje dei fram til bustadkjøp og ilag komme fram til den beste løysinga slik at kunden får oppfylt sine ønskjer og planar.