Ingunn Mortensbakke Slettehaug

kunderådgjevar privat

Ingunn er autorisert finansiell rådgjevar innen bank og forsikring. Ho har lang bankerfaring og jobbar no på kontoret vårt i Førde.
Ingunn er opptatt av å levere gode kundeopplevingar. Dette gjere ho ved å finne gode løysingar til kundar som er i ulike fasar og situasjonar i livet. Løysingane er tilpassa kvar enkelt kunde sitt behov, både når det gjeld sparing, lån og forsikring.
For Ingunn er det viktig at kundane føler seg trygge og ivaretatt, og får god hjelp når dei treng det.
Det kjekkaste er dialogen med kundane, oppfølging fram til bustadkjøp og det å kunne komme fram til den beste løysinga i lag, slik at kunden får oppfylt sine ønsker og planar.