Irene Kjøsnes Bu

kunderådgjevar privat

Irene begynte hos oss i 1982 og jobbar i dag som autorisert kunderådgjevar ved kontoret vårt i Førde.
For Irene er det å møte kundar og byggje relasjonar, det som gjer jobben som rådgjevar kjekk og spennande. For ho er det gjevande å finne gode løysingar som er tilpassa kvar enkelt kunde. Ho ønskjer å medverke til at kundane skal oppleve banken som nær , lett tilgjengeleg og løysingsorientert.