Linda Sellevoll Vilnes

kunderådgjevar privat

Linda er frå Atløy, og har jobba hos oss sidan 1979. Ho har vore med på mange endringar i bankbransjen, og det har vore ei lang og spennande reise frå det manuelle til det digitale og automatiserte.
For Linda er det viktig å lytte til kunden og finne dei beste løysingane. Ho synast det er spennande å følgje kunden, og trur mange set pris på å ha ein lokalkjent og nær kunderådgjevar lett tilgjengeleg.