Mats Solheim

kunderådgjevar privat
Mats er frå Loen og har ein bachelor i økonomi og administrasjon. Han starta å jobbe som kunderådgjevar ved kontoret vår i Stryn i 2021.
Mats trivast med jobben som rådgjevar, då det er stor variasjon i arbeidskvardagen. Han seier at det som kjenneteiknar ein god rådgjevar er ein som er tilgjengeleg, lyttar til kunden og ein som finn gode løysningar saman med kunden. God kommunikasjon er viktig og Mats trivast med å hjelpe kundane sine med å oppnå dei økonomiske ønska dei har.