Øivind Gjengseth

kunderådgjevar privat

Øivind er frå Kristiansund og har jobba hos oss sidan 2014. Han har tidlegare erfaring som postmester både i Førde og Florø. I dag jobbar han som autorisert finansiell kunderådgjevar ved kontoret vårt i Florø. 
Som rådgjevar er Øivind opptatt av å avdekke behov, og å finne løysingar som er gode for kunden. Han ønskjer at kundane skal få ei god oppleving med banken. Han trur kundane set pris på å sleppe å forklare seg kvar gong dei kontakt med han, for Øivind kjenner dei og bryr seg.