Ole Aukland

banksjef privat
Ole er frå Florø og har over 35 års bankerfaring frå ulike banker. Han starta hos oss i 2010 som banksjef i Ytre Fjordane. Regionen han har ansvar for består av tre kontor: Florø, Bremanger og Måløy.
Ole likar å jobbe med menneske. I leiarjobben får han kombinere det å jobbe med kundar, samt motivere og skape gode team som drar i felles retning. Etter mange år i forretningsbankar er det ekstra kjekt å kunne jobbe i Sparebanken Sogn og Fjordane som bidrar med betydelege midlar til lokal utvikling gjennom banken sitt samfunnsansvar. Desto fleire kundar som vel oss som bank, desto meir midlar blir tilbakeført til vårt nærmiljø. Dette er en ekstra motivasjonsfaktor for Ole for å skape vekst og utvikling i regionen.