Randi Wolff

kunderådgjevar privat

Randi er frå Hyllestad og har jobba i Sparebanken Sogn og Fjordane sidan 1990. I tida hennar i banken har Randi jobba ved kontora vår i Høyanger, Balestrand, Leikanger. I dag jobbar ho som autorisert kunderådgjevar ved kontoret vårt i Sogndal.
Randi meina at hennar viktigaste oppgåve som rådgjevar er å ivareta kundar i alle livsfasar, dette gjere ho gjennom gode samtalar og skreddarsydde løysningar. Randi sitt ønske er at kundane skal få rask tilbakemelding og at de skal føle seg ivaretatt.