Siv Elisabeth Bjørkehaug

kunderådgjevar privat

Siv Elisabeth flytta frå Årdal til Høyanger i 1981, og då begynte ho også i banken. I dag jobbar ho som autorisert kunderådgjevar hos oss.
For Siv Elisabeth er ingen dag lik. Kundane har ulike behov for rådgjeving gjennom livet, så det er viktig for ho å gje kundane god rettleiing som er tilpassa deira situasjon. Ho er opptatt av at kundane skal få ei positiv oppleving når dei tar kontakt med banken og ho, og at dei får svar på spørsmåla sine. Lurer du på noko, ta kontakt!