Siv Elisabeth Bjørkehaug

kunderådgjevar privat

Siv Elisabeth flytta frå Årdal til Høyanger i 1981 og samstundes starta ho å jobbe i Sparebanken Sogn og Fjordane. I dag jobbar ho som kunderådgjevar ved kontoret vår i Høyanger.
For Siv Elisabeth er ingen dag lik. Kundane har ulike behov for rådgjeving i dei ulike fasane i livet. Difor er det viktig for Siv Elisabeth å gje kundane god rettleiing som er tilpassa deira situasjon. Ho er oppteken av at kundane skal få ei positiv oppleving når dei er i kontakt med banken. Lurer du på noko, ta kontakt!