Torbjørn Olset

kunderådgjevar privat

Torbjørn er utdanna eigedomsmeklar og synast det er spennande å følgje bustadmarknaden. Han har jobba i bankbransjen sidan 2012, og som kundeansvarleg ved Førdekontoret vårt sidan 2020.

Han er opptatt av å skape ein god relasjon til kundane sine. Som rådgjevar er det viktig for Torbjørn å finne gode løysingar som skaper tryggleik for kundane. Han er løysingsorientert og ønskjer å sjå etter moglegheiter som er gode for både kunden og banken.