Tore Reksten

kunderådgjevar privat

Tore er født og oppvaksen i Florø. Han har jobba hos oss sidan 2014, og har over 30 års bankefaring. I dag jobbar han som autorisert kunderådgjevar innan sparing, forsikring og kreditt. 
For Tore har det vore spennande å følgje den digitale utviklinga bankbransjen har gått gjennom, og det gleder han at den personlege relasjonen mellom kundane og han som rådgjevar ikkje har blitt mindre som følgje av digitaliseringa. Det er viktig for Tore å vere tilgjengeleg, og han er levande opptatt av å skape gode kundeopplevingar og å gjere draumar om til verkelegheit ved å finne tilpassa løysingar. Hans viktigaste oppgåve som rådgjevar er å avdekke kundane sine finansiell behov gjennom ulike livsfasar.