Torgeir Strandenes

meklar kapitalmarknad

Torgeir kjem frå Førde. Han begynte hos oss i 2008, men har frå før 5 års erfaring innan bank. Han har mastergrad i finans frå Bond University, i tillegg til renteanalytikerkurs frå Norske Finansanalytikeres Forening.
Torgeir synest det er både spennande og utfodrande å jobbe som meklar på kapitalmarknad, då dette er ein marknad som aldri står i ro. Han trivst svært godt når han i møte med kundane kan rettleie dei gjennom ulike utfordringar dei har knytt til kapitalmarknad.