Torunn Mattson

Banksjef privat

Torunn kjem frå Dale og har ein bachelor i økonomi og administrasjon, samt vidareutdanning innan coaching og leiing. Torunn har til saman 17 års bankerfaring. I 2004 starta ho som kunderådgjevar i Fjaler Sparebank og i 2015 tok ho over som banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane. I dag er ho banksjef for regionane Dale, Sløvåg, Gulen og Hafs.
Det å jobbe med folk gir stor meining for Torunn, og ho meiner at det er gjennom utvikling, moglegheiter og samhald, at ein skaper resultat. Torunn synast det gir stor verdi å kunne bidra til lokal utvikling gjennom banken sitt samfunnsansvar, blant anna ved at banken fører midlar tilbake til nærmiljøa og er med å skape levande bygder og lokalsamfunn.