Trond Valaker

Salssjef

Trond er frå Førde og begynte hos oss i 2014. Først som forsikringsrådgjevar inn mot næringslivet, før han etterkvart begynte i ny stilling som salssjef i banken. Han har lang erfaring innan sal og leiing gjennom 25 år som privat næringsdrivande.
Trond har eit stort engasjement for lokal verdiskaping og samfunnsansvaret til banken som drivkraft for Sogn og Fjordane.
Han jobbar med privat- og bedriftsmarknad og er alltid klar for ein god kundeprat.