Legg opp til ei fast overføring til sparekontoen din på eit fast tidspunkt, for eksempel på lønningsdagen. På den måten går sparinga av seg sjølv og summen aukar jamt og trutt. Du kan sjølvsagt endre eller stoppe den når som helst.

Ting folk lurer på