Har du barn, barnebarn eller nokon du ønsker å spare til i alderen 0-18 år er dette kontoen som sikrar framtida deira. Sparekontoen har god rente frå første krone, og er barnet under 8 år blir det medlem i Kongleriket.

Pengane på Sparekonto Start har grøn utlånsgaranti. Det betyr at dei berre blir lånt ut til miljøvennlege formål.

Sparing til barn: Kva namn skal eg spare i?

Før du vel spareform, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eller barnet sitt namn. – Det er fordeler og ulemper med begge alternativa, seier kunderådgjevar Sissel Wik. Her forklarer ho kva du må tenke over.
Les Sissel sine sparetips

Bli med til Kongleriket

Har du helst på Elin Ekorn eller Kåre Bjørn? Dei bur i Kongleriket, som er barneklubben vår! Kongleriket er spesielt retta mot barn 0-8 år, og når barnet får sin eigen Sparekonto Start, blir dei automatisk medlem i Kongleriket.
Kongleriket arrangerer blant anna Konglekino, Kongleløp og aktivitetsdagar for Konglemedlemmar med foreldre og søsken.
Bli kjent med Kongleriket